แตงกวามีลูกออกดอกแต่ตายกลายเป็นดอกสีขาวมีแมลงอยู่ข้างในตัวเล็ก ต้องทำยังไงครับ

แตงกวามีลูกออกดอกแต่ตายกลายเป็นดอกสีขาวมีแมลงอยู่ข้างในตัวเล็ก ต้องทำยังไงครับ

น่าจะเป็นแมลงบั่วมาวางไข่ในดอกตูม
หนอนแมลงบั่ว ตัวแม่เป็นแมลงวัน 2ปีก ในแหล่งระบาดควรพ่นแบบป้องกันสารที่มีประสิทธิภาพ
-สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC คาร์บาริล85%WP
-สารกลุ่ม1B โพรฟีโนฟอส50%EC ไดอะซินอน60%ECไตรคลอร์ฟอน 80%SP
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC
-สารกลุ่ม4A อะซีทามิพริด 20%SP อะซีทามิพริด 2.85%EC อิมิดาโคลพริด 10%SL อิมิดาโคลพริด70%WG
-สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน