กิมจูควรปล่อยลูกตอนกี่เดือน

กิมจูควรปล่อยลูกตอนกี่เดือน

1 Like

ปีที่3หลังปลูกครับค่อยไว้ลูก

ประมาณ 18 เดือน -2 ปีขึ้นกับการดูแลรักษา