กิมจูต้นสูงแค่ไหนถึงปล่อยลูกได้

กิมจูต้นสูงแค่ไหนถึงปล่อยลูกได้

ถ้ากิ่งตอนอายุ ๑ปีครับ ไม่ดูที่ความสูง

1 Like

สูง 1-1.50 เมตร อายุ 18 เดือน-2 ปีกำลังดีครับ

1 Like