วิธีแต่งดอกทุเรียน

วิธี​แต่ง​ดอกทุเรียน​

1 Like

วิธีการแต่งดอกทุเรียน
การออกดอกเยอะ ต้นต้องสูญเสียอาหารสะสมไปเป็นจำนวนมาก แล้วเราก็ไมสามารถเก็บผลไว้ได้หมด
*1 ดอกชุดเดียวมีปริมาณมาก ต้องตัดแต่งดอกออกในปริมาณที่เหมาะสมให้กระจายทั่วทรงพุ่ม ควรทำในระยะหัวกำไล
*2 ดอกมี 2 รุ่นวัยต่างกันควรเลือกตัดแต่งดอกรุ่นที่มีน้อยกว่าออก เพื่อป้องกันการแก่งแย่งอาหารกัน
*3 กรณี ดอก 2 รุ่นวัยต่างกันแต่ปริมาณเท่าๆกัน จำเป็นต้องเลือกรุ่นที่ขายได้ราคาไว้
*4.กรณีดอกมีหลายรุ่นให้เลือกแต่งดอกเป็นดอกรุ่นเดียวกันในแต่ละกิ่ง โดยปริมาณให้กระจายอย่างเหมาะสมทั่วทรงพุ่ม
*5.กรณีพันธุ์ชะนีการตัดแต่งช่อดอกเป็นกลุ่มใหญ่ ตรงตำแหน่งกลางกิ่ง อย่าเหลือช่อดอกน้อยเกินไป เพราะทุเรียนพันธุ์ชะนีผลอ่อนจะโตช้า การที่ไว้ช่อดอกจำนวนมากที่กลางกิ่งมีพลังดูดอาหารมาเลี้ยงลูกได้ดีกว่า แล้ค่อยทำการตัดแต่งผลออกภายหลังติดผลแล้ว 3 สัปดาห์
6.กำหนดตำแหน่งและจำนวนที่จะไว้ผลบนกิ่ง โดยกำหนดช่วงกลางกิ่ง
7.แต่ละจุดที่ติดผล ควรทิ้งระยะห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร
8.แต่ละกิ่งขนาด 2 -3 -5 นิ้วไว้ผล1- 3 -5 ผล
9.จำนวน ผลต้องกระจายทั่วทั้งต้น

DSC00683

ถ้าดอกก็แต่งเอาซ้ายขวาออก ถ้าลูกก็ ไหญ่เล็กเอาออก เหลือเท่าๆกันไว้จบ ไม่เอาปลายกิ่งไว้