อ้อยส่งขายโรงงาน ตัดอ้อยแล้วฉีดยาคุมหญ้าดีป่าวครับและอ้อยควรใส่ปุ๋ยอะไร ช่วงไหนดีครับ

อ้อยส่งขายโรงงาน
ตัดอ้อยแล้วฉีดยาคุมหญ้าดีป่าวครับ
และอ้อยควรใส่ปุ๋ยอะไร ช่วงไหนดีครับ

1 Like

ผมว่าเอาไว้ฉีดตอนเตรียมดินปลูกรอบใหม่ทีเดียวเลยครับ ส่วนปุ๋ยแนะนำ23-8-8 50กก./ไร่ใส่ตอนอายุ7-14วัน รอบสองใส่21-7-14 50กก./ไร่เมื่ออายุ45วันครับ

พ่นหลังการแต่งตอเสร็จ ด้วยยาคุม เช่น เพนดิเมทาลิน อะทราซีน อะมีทรีน ไดยูรอน ออกซีฟลูออร์เฟน(ขณะพ่นดินต้องมีความชื้น)

1 Like