ี่ที่ไหนเปิดสอนวิธีการปลูกผักสวนครัวบ้าง คะ ในเขต กทม. นนทบุรี ขอบคุณคะ

ี่ที่ไหนเปิดสอนวิธีการปลูกผักสวนครัวบ้าง คะ ในเขต กทม. นนทบุรี ขอบคุณคะ

1 Like

ช่วงนี้ไม่ค่อยมีการอบรม จึงแนะนำให้ดูงานแทน ในเขก กทม และนนทบุรี มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)หลายแห่งที่มีการปลูกผักสามารถติดต่อขอดูงานได้ครับเช่น


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นายวินัย แก้วคํา เบอร์โทรศัพท์ : 089-7608838
ลองถามที่สำนักงานเกษตรกทม โทร 024355046
นนทบุรี 025916772
หากต้องการข้อมูลผักชนิดใดเพิ่มเติมเขียนมาหาเราได้ครับ

1 Like