ข่าเหลืองตายและเปนโรครากเน่าโคนเน่ามีวิธีแก้อย่างไรคับ

ข่าเหลืองตายและเปนโรครากเน่าโคนเน่ามีวิธีแก้อย่างไรคับ

ส่วนที่ตายให้ขุดออกไปเผาทำลาย แล้วใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าโรยในแปลงปลูกครับ

1 Like