ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง

4 Likes

สวัสดีครับต้องการสอบถามเรื่องอะไร

อยากสอบถามขั้นตอนการเพาะเมล็ดจนลงฟองน้ำครับ

การเพาะเมล็ดในห้องมืด 2 คืน

  • เวลาที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ดคือหลัง 4 โมงเย็น
  • นวดฟองน้ำให้มีน้ำสำหรับในการเพาะเมล็ด
  • ใส่เมล็ดผักสลัดควรใส่ 1 เมล็ด และเมล็ดต้องเสมอกับผิวฟองน้ำ
  • ฉีดสเปรย์น้ำให้ทั่วฟองน้ำ และเก็บไว้ในห้องมืด 2 คืน
    นำเมล็ดออกแดดยามเช้า 5 วัน
  • ฉีดสเปรย์น้ำให้ทั่วฟองน้ำ
  • เติมน้ำลงในถาดให้ได้ ½ ของฟองน้ำ
    ใช้กระบอกฉีดน้ำเป็นละออง เพื่อรักษาความชื้นทุกวัน ในขณะที่น้ำในถาดให้รักษาระดับอยู่ที่ 1 ใน 3 ของความสูงของฟองน้ำ รอจนประมาณ 15 วันจึงพร้อมนำลงปลูก หรือสังเกตต้นกล้ามีใบจริงและรากงอก จึงพร้อมลงปลูกในภาชนะที่มีปุ๋ย A B

เป็นแนวทางครับ

วิธีการเพาะเมล็ด
https://www.hokafarm.com/article/2