ปุ๋ยเกล็ดให้ทางใบ ผมเอามาลดทางดินใด้ไมครับ

ปุ๋ยเกล็ดให้ทางใบ ผมเอามาลดทางดินใด้ไมครับ

ได้ครับ แต่ต้องดูอัตราการใช้ว่าคำแนะนำที่ติดไว้ข้างภาชนะบรรจุครับ

ปุ๋ยเกล็ดที่ผลิตเพื่อให้ใช้ทางใบพืชเอาไปใช้ได้รวดเร็ว ราคาสูงจึงไๆม่เหมาะไปใช้ทางใบหรอกครับ
ทางใบได้ผลเร็วกว่านะครับ