มะกอดอกเพี้ยนทำอย่างไร

มะกอดอกเพี้ยนทำอย่างไร

3 Likes

เป็นไงหรอครับดอกเพี้ยน ดอกกะเทยไม่ติดลูกหรอ

มะละกอดอกเพี้ยนจริงหรือ
มะละกอมีดอก 3ประเภท
ปะเภทที1.ดอกกระเทยเช่นดอกเป็นหลอดเรียวเล็กเหมือนดอกจำปี(กลีบดอกไม่บิด) ดอกประเภทนี้เรียกว่า ดอกสมบูรณ์เพศ มีทั้งเกสรตัวผู้อยู่ข้างกระเปาะรังไข่ที่ปลายเป็นเกสรตัวเมีย หลังผสมแล้วจะได้ผลทรงยาวเนื้อหนามีเมล็ด เป็นที่ต้องการของตลาด
ดอกประเภทที่ 2 ดอกตัวเมีย ลักษณะใหญ่ อ้วนกลม กลีบดอกบิด และเมื่อดอกบานออกจะเห็นเพียงกระเปาะรังไข่ขนาดใหญ่อย่างเดียว สามารถเป็นกลมรี เนื้อบาง ส่วนใหญ่มีเมล็ดน้อย หรือไม่มีเลย
ดอกประเภทที่ 3. ดอกตัวผู้ ออกมาเป็นช่อ เหมือนช่อกล้วยไม้มีแต่ที่มีแต่เกสรตัวผู้ กลิ่นหอม(ดอกถวายพระ) เกสรตัวเล็กมากหรือแบน สามรถติดผลขนาดจิ๋ว บริโภคไม่ได้
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง มะละกอไม่ได้กลายพันธ์ุหือเพี้ยนหรอก เพียงแต่มีลักษณะแปรปรวนพันธุกรรมทางเพศ 3 อย่างดังกล่าวข้างต้น อันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของมะละกอ
ถ้าการกลายพันธ์ุ ลักษณะใบเปลี่ยนรูปร่าง สี ขนาด การตกผลเร็ว รุปทรงลักษณะผล ความหนาและสีเนื้อ อายุการเก็บเกี่ยว ขนาดผลสม่ำเสมอ ฯ
ส่วนการปลูกหยอดเมล็ด 3-5 เมล็ด หลังจากนั้น3-5 เดือนออกดอกก่อนแล้วทำการแยกเพศ ตามรูปดอก1-3ข้างล่างนี้**
1.รูปดอกตัวผู้

2.ดอกตัวเมีย

3.ดอกกะเทย

4.ผลกะเทย

5.ผลตัวเมีย

1 Like

ดอกเพี้ยนเกิดจากอากาศ ที่ร้อน แล้ง ความชื้นในอากาศต่ำ กลางวัน-กลางคืนอุณภูมิต่างกันเกิน10 องศา ไม่มีใครแก้ได้ นอกจากช่วยบรรเทาได้นิดหน่อย

1 Like

มะลกอดอกเพี้ยนตั้งแต่เกิดแล้มาจากพันธุกรรม ต้นลูกยาวดอกเล็กกลีบดอกสั้นไม่บิด คือต้นผลกะเทย เนื้อหนา มีเมล็ด
ส่วนต้นลูกกลมรี สั้น ดอกใหญ่กลีบดอกยาวบิด คือต้นผลตัวเมีย เนื้อบางมีเมล็ดน้อยหรืออาจไม่มีเลยก็ได้ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่เป็นที่นิยมของท้องตลาด ราคาต่ำส่วนต้นที่มี่แต่ดอกอย่างเดียวเป็นช่อๆเรียกว่าดอกตัวผู้

ข้อแนะนำ ในการจะปลูกมะละกอต่อไป ให้หยอดเมล็ดลงไปหลุมละ-3-5 เมล็ด หลังต้นโตมาคัดเอาต้นแข็งแรงไว้ 3 ต้น เลี้ยงจน ออกดอกถ้าเห็นต้นที่ออกกะเทย ส่วน2ต้นที่เหลือเราจะตัดหรือถอนทิ้งก็ได้เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งอาหารกัน
อีกประเด็นการเพี้ยนเนื่องจาก อุณหภูมิต่างกันและความชื้นสัมพัทธ์ มะละกอผลตัวเมียอาจเพี้ยนรูปร่างเป็นผลยาวแบบผลกระเทยได้ ภาวะนี้เกิดได้หรือในทางตรงกันข้ามมะละกอผลกระเทยอาจอาจเพี้ยนรูปร่างเป็นผลกลมแบบผลตัวเมียได้เล็กน้อยหรืออาจไม่เจอเลย การเกิดในช่วงแคบๆ
1.รูปดอกตัวเมีย

2.ดอกกะเทย

3.ดอกตัผู้

1 Like

ฝนชุก หายเอง

1 Like