ใบยอดมะพร้าวเป็นแบบนี้ เกิดจากอะไรครับ และต้องแก้ไขอย่างไรครับ

ใบยอดมะพร้าวเป็นแบบนี้ เกิดจากอะไรครับ และต้องแก้ไขอย่างไรครับ

ภาพไกลเกินไป