ปล่อยแหนแดงลงในบ่อดินที่เพิ่งขุดได้เดือนกว่า แรก ๆ ขยายไวและสวยฟูมาก แต่ตอนนี้แหนเป็นสีแดงทั้งบ่อ สาเหตุเกิดจากอะไรคะ

ปล่อยแหนแดงลงในบ่อดินที่เพิ่งขุดได้เดือนกว่า แรก ๆ ขยายไวและสวยฟูมาก แต่ตอนนี้แหนเป็นสีแดงทั้งบ่อ สาเหตุเกิดจากอะไรคะ

แหนแดงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าอากาศร้อนและได้รับแสงมากเกินไป เกิน 45 องศานี่น่าจะตายหมดครับ รวมถึงขาดฟอสฟอรัสก็จะแดงครับ