ขุยอย่างนี้เวลาอยู่ในแปลงนา เรียกว่าขุยอะไรคะ เราจะมีวิธีสังเกตและแยกแยะอย่างไร

ขุยอย่างนี้เวลาอยู่ในแปลงนา เรียกว่าขุยอะไรคะ เราจะมีวิธีสังเกตและแยกแยะอย่างไร

ไม่ได้มีตัวอะไรอยุ่ในนั้นใช่ป่าวคับ

1 Like

ตอนช่วงเช้าไม่เห็นมีนะคะ

ดีแล้วครับบ่งบอกว่ามีสีงมีชีวิตในดินคือไม่มีสารเคมีของผมมีอยู่2อย่างครับ ใส่เดือน แมงกระซอน ไม่มีผลต่อพืชน้ำครับทำให้ดินโปร่งถ่ายอากาศให้พืชได้ดีครับ

1 Like