ทำไมใส่ปุ๋ยเคมีแล้วหญ้าใต้โคนทุเรียนตาย เกิดจากอะไรคะ

ทำไมใส่ปุ๋ยเคมีแล้วหญ้าใต้โคนทุเรียนตาย เกิดจากอะไรคะ

4 Likes

ใส่ปุ๋ยเคมีเยอะไปหรือเปล่าคะ ถ้าเยอะเกินดินจะมีกรดสูง พวกเชื้อจะชอบค่ะ

ใส่เยอะเกินครับ

1 Like

ปุ๋ยเคมี ถ้าใช้อัตราสูงจะเป็นพิษต่อพืชได้ โดยเฉพาะพืชขนาดเล็ก ดังนั้นจึงอาจจะเห็นว่าเวลาใส่ปุ๋ยหญ้าบางส่วนจะตายด้วย โดยเฉพาะปุ๋ยสูตรที่มีไนโตรเจนสูง เช่น ปุ๋ยยูเรีย มีสารกำจัดวัชพืชบางกลุ่มพัฒนามาจากยูเรีย เช่น ไดยูรอน นอกจากนี้มีคำแนะนำในการกำจัดวัชพืชประเภทยาฆ่าหญ้าบางชนิดให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย เป็นสารเสริมประสิทธิภาพทำให้หญ้าตายดีขึ้น