ปลูมะม่วงอะไรดี

ปลูมะม่วงอะไรดี

เอามะมะม่วงส่ออกได้ น้ำดอกไม้ เขียวเสวย ฟ้าลั่น อกร่อง โชคอนันต์

อยากปลูกเบาใต้พันธ์ทวายที่ไหนมีขายบ้างคะ