ปี65 ควรปลูกพืชอะไรที่โตไว ขายได้ดี ขอบคุณครับ

ปี65 ควรปลูกพืชอะไรที่โตไว ขายได้ดี ขอบคุณครับ

ผักกินใบทั้งหลาย

#พื้นที่กว้างขวางดีขนาดไหนในเมืองนอกเมือชานเมืองจะเลือก ผักหรือไม้ผลดีต้องดูความต้องการเป็นแนวทางกันก่อนแหละครับ

ดูความพร้อมของสถานที่ว่าดิน น้ำ เป็นอย่างไร สิ่งอำนวยความสะดวก เช่นเส้นทางคมนาคม ตลาด การปลูกพืชพวกเราช่วยได้