อยากรู้ราคาแตงตั้ง

อยากรู้ราคาแตงตั้ง

1 Like

วันนี้ผมได้ราคา35ครับ
#ราคาหน้าสวน

1 Like

โลละ35หรือคะ

ใช่ครับ

1 Like

ราคาวันนี้เฉลี่ยตลาดใหญ่ ขายส่ง เช่นสี่มุมเมือง ๒๐-๒๔ บาท/กิโลกรัมครับ

1 Like