ปลูกชะอม1งานได้กี่ต้น

ปลูกชะอม1งานได้กี่ต้น

๒๕๐ กิ่งครับ

ขอบคุณคะหนูเป็นอาชีำเสริมคะ