1 เดือนเต็มสำหรับแปลงปลูกถั่วฝักยาวแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีใดๆสภาพใบต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีรอดูต่อไปฝักจะออกมาเป็นอย่างไ

1 เดือนเต็มสำหรับแปลงปลูกถั่วฝักยาวแบบอินทรีย์​ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ​สภาพใบต้นสมบูรณ์แข็งแรงดี​รอดูต่อไปฝักจะออกมาเป็นอย่างไร

4 Likes