ขอวิธีแก้ปัญหาดินดาน ดินแข็ง แล้วต้องปรุงดินยังไงคะ

ขอวิธีแก้ปัญหาดินดาน ดินแข็ง แล้วต้องปรุงดินยังไงคะ

1 Like

ชั้นดินดานเป็นชั้นดิที่แข็งมาก เกิดจาการทำพืชไร่มานาน จึงจำเป็นต้องใช้ไถระเบิดชั้นดินดาน Sub soiler จ้างให้เขาไถให้เขาจะจะมีหัวผานพิเศษ โดยเฉพาะ หลังจากนั้ค่อยดำเนินการปลูกพืชได้ตามปกตินะครับ