กล้วยไข่1เครือหนักกี่กิโล อยากรู้ครับ

กล้วยไข่1เครือหนักกี่กิโล อยากรู้ครับ

1 Like

ประมาณ 10- 15 กิโลกรัม