ต้นกล้วยยืนต้นตายเน่ามาจากข้างในลำต้นจะแก้ปันหาอย่างไรครับ

ต้นกล้วยยืนต้นตายเน่ามาจากข้างในลำต้นจะแก้ปันหาอย่างไรครับ

ขอดูรูป ที่ตัดค้นตามขวาง เพื่อจะได้ทรายว่าเป็นการเน่าจากการเข้าทำลายของแมลง หรือ เชื้อสาเหตุโรคพืช