เพือจะไปใช้ประโยนช์ในทางการเกษตร

เพือจะไปใช้ประโยนช์ในทางการเกษตร

เช่นกันค่ะ

ยินดีครับ ถามมาเราช่วยกันตอบ