น้อยหน่าปลูกมา2ปีแล้ว น้องไม่ค่อยมีใบเลยคะ ไม่มีพุ่มสวยๆ แก้ไขยังไงดีคะ

น้อยหน่าปลูกมา2ปีแล้ว น้องไม่ค่อยมีใบเลยคะ ไม่มีพุ่มสวยๆ แก้ไขยังไงดีคะ

คงจะขาดธาตุอาหารหรือไม่ก็มีปัญหาที่รากเช่นรากเน่าหรือใส้เดือนฝอยครับ

1 Like

อาการนี้ น้อหน่าขาดธาตุอาหารหลักและรอง ดินแน่น ควร

1.พรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากน้อยหน่าสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้น้อยหน่าเจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ2.1และ2.2
2การใส่ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TEควรให้ช่วงแตกใบอ่อนใบเพสลาดแล้ว

#พื้นที่จำกัดรากเลยไม่ได้เดินเต็มที่และอีกอย่างธาตุอาหารน่าจะมีน้อยนิดเกินไปสำหรับเลี้ยงต้นและใบนะครับของขยับขยายพื้นที่ดูให้กว้างใหญ่ขึ้นเท่าที่ทำได้ถ้าไม่มีเพราะที่จำกัดก็ต้องดูไปสภาพนี้ครับ