ทุเรียนต้นเน่า

ทุเรียนต้นเน่า

มีภาพไหมครับ

เกิดจากรากเน่าหรือเปล่า ไฟท็อปเจอบ่อย

ขอดูภาพ อาการ ที่แสดงว่าต้นเน่าด้วยค่ะ

เกิดจากน้ำขังหรือเปล่า