รบกวนขอทราบชนิดโรค และการป้องกันกำจัดค่ะ; ในมะม่วง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

รบกวนขอทราบชนิดโรค และการป้องกันกำจัดค่ะ; ในมะม่วง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

2 Likes

เมื่อต้นมะม่วงมีอายุไม่ถึงวัยที่จะออกดอกออกผล แต่ออกดอกก่อนกำหนด ต้นมะม่วงเหล่านี้ เมื่อออกดอกแล้ว มีดอกไม่ติดผล เพราะต้นมะม่วงยังไม่แข็งแรงและสมบูรณ์พอ อายุหรือวัยที่ต้นมะม่วงควรจะออกดอกออกผล คือ ถ้าปลูกด้วยกิ่งทาบหรือกิ่งติดตา ควรมีอายุประมาณ 4-5 ปีจึงเริ่มออกดอกออกผล ถ้าปลูกด้วยเมล็ด ควรมีอายุประมาณ 5-6 ปี ดังนี้เป็นต้นวิธีป้องกันรักษา คือ ให้เด็ดดอกทิ้งเสียในขณะที่ช่อดอกเริ่มออก เพื่อต้นมะม่วงจะได้ไม่เสียน้ำเลี้ยงไปสร้างช่อดอกต่อไป ถ้าปล่อยช่อดอกไว้ไม่เด็ดทิ้ง อาจติดผลได้ แต่เป็นผลที่ไม่สมบูรณ์ และต้นมะม่วงจะเสียน้ำเลี้ยงในการไปสร้างผล จึงทำให้การเจริญเติบโตของลำต้นช้าลง หรือชะงักงัน ต้นมะม่วงขาดน้ำ หรืออากาศแห้งแล้งในระยะที่มีช่อดอก จะทำให้ดอกเหี่ยวแห้ง และร่วงหล่นไปได้

1 Like

ภาพที่ ๑ เป็นอาการของโรคราแป้ง
การจัดการ

  1. ในสภาพอากาศแห้งและเย็น ช่วงมะม่วงออกดอกต้องหมั่นตรวจหาลักษณะอาการของโรคราแป้งบนช่อดอกมะม่วงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่อดอกที่อยู่บริเวณชายพุ่ม ช่อดอกที่ออกป็นกลุ่ม หรือเป็นกระจุกที่ค่อนข้างแน่นทึบ หรือช่อดอกที่อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างร่ม เหล่านี้เป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุ โรคราแป้ง หากพบเห็นอาการของโรค ต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชทันที
  2. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

ภาพที่อื่นๆ เป็นอาการของโรค ช่อดอกดำ ซึ่งมีสาเหตุ จากหลายสาเหตุร่วมกัน ทั้งสภาพความชื้นสูง การทำลายของเพลี้ยไฟ และเชื้อราหลายชนิด เช่น Colletotrichum sp. Fusarium sp. Cladosporium sp. Alternaria sp. Pestalotiopsis sp. เป็นต้น เข้าทำลายซ้ำเติม
การจัดการ

  1. สำรวจปริมาณเพลี้ยไฟอย่างสม่ำเสมอ และควรกำจัดเพลี้ยไฟก่อนดอกบาน
  2. ถ้าเริ่มสังเกตพบอาการโรค ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารในกลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ควรพ่นผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ
2 Likes