อยากรู้วิธีการปลุกผักออแกนิกในพื้นที่น้อย

อยากรู้วิธีการปลุกผักออแกนิกในพื้นที่น้อย

1 Like

ลองอ่านอันนี้ก่อนนะคะ เทคนิคปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ได้ผักปลอดสาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน

เพิ่มเติมจากศึกษาเทคนิคปลูกผักสวนครัวแล้ว มีระยะเวลาปรับเปลี่ยน ๓ ปี จึงควรเพิ่มเติมด้วยข้อมูล การผลิตพืชอินทรีย์ https://www.doa.go.th/hort/wp-content/uploads/2019/01/1-การผลิตพืชอินทรีย์.pdf ซึ่งถ้าไม่ได้ต้องการการรับรองก็ปลูกพืชปลอดภัย โดยไม่พยายามใช้สารเคมีใดๆก็พอครับ