แตงสายพันธุ์ไหนครับที่ปลูกแล้วลูกออกดีบ้างครับ

แตงสายพันธุ์ไหนครับที่ปลูกแล้วลูกออกดีบ้างครับ

ออกลูกดีขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดแล้วก็การดูแลค่ะ สองปีก่อนมีพันธุืใหม่สปีดแม็ก แต่ไม่แน่ใจว่ามีตลาดมั้ยนะคะ

มีหลายพันธุ์ขึ้นกับความนิยมของแต่ละท้องที่ เช่นตราศรแดง ตราเครื่องบิน