ปลูกสัปรดมาสองปีแล้วยังไม่ออกดอกเลยทำยังไงให้ออกดอกบ้างครับ

ปลูกสัปรดมาสองปีแล้วยังไม่ออกดอกเลยทำยังไงให้ออกดอกบ้างครับ

อันนี้วิธีใส่ปุ๋ยค่ะ ปลูกสับปะรดใส่ปุ๋ยอะไรที่ทำให้ลูกโตและหวาน

วิธีปลูกตามนี้ค่ะ
การปลูกสับปะรดให้โตเร็ว
1นำดินส่งวิเคราะห์
2.ไถดะผาน3ถ้าเป็นดินดานควรทำการไถระเบิดด้วย
3.ไถพรวนผาน 7 ตากดิน30 วันพร้อมใส่ปูน ตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยคอกเก่า 1-2 ตัน/ไร่
4 ยกแปลงสูง15-20 หลังร่องกว้าง 1.00เมตร ระหว่างร่อง30 เซนนิเมตร
5.กำหนดระยะปลูกแถวคู่ 30X50X(80-90)เซนติเมตร
6.การปลูก
6.1ด้วยหน่อเล็กควรมีน้ำหนัก300-500 กรัมขนาดกลาง 500-700 กรัมขนาดใหญ่ 700-900 กรัมสามารถบังคับการออกดอกได้ภายใน 8-12 เดือน
6.2ปลูกด้วยจุกจุกควรมีน้ำหนักตั้งแต่ 180 กรัมขึ้นไปสามารถบังคับการออกดอกได้ภายใน10-14 เดือน
6.3 ควรชุบหน่อหรือจุกด้วยสารเคมีป้องกันโรคเน่าหหรือต้นเน่า
7. การให้ปุ๋ย
7.1 ให้ปุ๋ย 16-20-0 และให้ปุ๋ยข้างกาบใบล่างของต้น ได้แก่ 12-6-15หรือ 12-4-18หรือ 15-5-20หรือ 13-13-21 ให้ 2ครั้งๆละ 10-15 กรัม/ต้น ครั้งแรกหลังปลูกแล้ว1-3 เดือน ครั้ง2 ให้ช่วงห่างจากครั้งแรก2-3 เดือน หากไม่ได้ให้ปุ๋ยรองพื้นมาก่อนจะต้องให้ เพิ่มเป็น 3 ครั้ง
7.2 กรณีสับปะรดใบสีเขียวซีดแสดงว่าขาดธาตุอาหารให้พ่นปุ๋ยทางใบ 23-0-30ผสมน้ำเข้มข้น 5 % อัตรา 75 มิลลิลิตร/ต้น 3ครั้ง ระยะก่อนออกดอก 30 วัน 5 วันและ หลังบังคับออกดอก 20 วัน
8. การให้น้ำ ไม่จำเป็น ถ้าปริมาณน้ำฝนเพียงพอ กรณีฝนทิ้งช่วง ให้น้ำ สัปดาห์ละ1-2ลิตร/ต้น และหยุดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว15-30 วัน
9.การบังคับออกดอก
9.1 ช่วงการบังคับ หลังให้ปุ๋ยทางกาบใบแล้ว 2เดือน หรือหลังพ่นปุ๋ยทางใบแล้ว 1เดือน
9.2การบังคับ น้ำหนักต้นต้องได้ประมาณ 2.5-2.8 กิโลกรัมและน้ำหนักต้นตอประมาณ 1.8-2.0 กิโลกรัม 1)ด้วยการผสมสาร เอทธิฟอน (39%)อัตรา 8 มิลลิลิตรผสมกับปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 300 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หยอดในอัตรา 60-75 มิลลิลิตร/ต้น
2)หรือใช้ถ่านแก๊สอัตรา 1-2 กรัม/ต้นใส่ขณะที่มีน้ำอยู่ที่ยอด
ทั้งวิธี1)และ 2)หยอดบังคับ 2 ครั้งห่างกัน4-7 วัน
10**.การกำจัดวัชพืช** โดยวิธีกล ถอน ดาย ถาก หลังปลูก1-2 เดือนควรกำจัดวัชพืช หากวัชพืชมีมากอากใช้สารเคมีแต่ต้องระวังอย่าพ่นไปถูกยอดสบปะรด ห้ามพ่นหลังการบังคับออกดอก
11. การป้องกันกำจัดโรคแมลง แมลง.ศัตรูสำคัญได้แก่ เพลี้ยแป้ง โรคที่สำคัญได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า โรคผลแกรน
12. การเก็บเกี่ยว ที่อายุ นับจากบังคับดอก 150-160 วัน โดยในฤดูหนาวจะแก่ช้าออกไปเล็กน้อย ส่วนในฤดูฝนอาจจะแก่เร็วขึ้น 140-150 วัน ผิวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองประมาณ 10 % ตาเริ่มเปฺิด 2-3 ตา

ทำตามที่คุณพลอย วนิดาเสนอ ข้อที่ 9 นะครับ

ต้องใส่ปุ๋ย บังคับการออกลูกตามช่วงอายุ ตอนนี้ก็ปลูกอยู่

หยอดผงแก๊สที่ยอดครับ… ได้ผลแน่นอน