ขอวิธีแก้ไข ช่อมะม่วงดำร่วง และเป็นราสีขาว ไม่ติดลูกค่ะบางต้นติดลูกแล้วก็เหลืองร่วง

ขอวิธีแก้ไข ช่อมะม่วงดำร่วง และเป็นราสีขาว ไม่ติดลูกค่ะ

บางต้นติดลูกแล้วก็เหลืองร่วง

2 Likes

คำถามนี้ควรส่งรูปมาประกอบด้วยครับ