พ่อปลูกโกโก้ไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 64 ต้นยังไม่ค่อยโตครับ ปกติโกโก้โตไวใหมครับ

พ่อปลูกโกโก้ไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 64 ต้นยังไม่ค่อยโตครับ ปกติโกโก้โตไวใหมครับ

ปลูกกล้วยหอม หรือแคเป็นพืชร่มเงา ครับ

ใจเย็นครับรดน้ำให้ปุ๋ยหมักและชีวภาพพอเขาตั่งลำได้ก็จะโตเร็วครับ ของผมปลูก 11มิ.ย. 63 ครับแรกแรกก็ไม่โตครับข้อควรระวังครับอย่าให้เขางามเกินไปครับจะเป็นโรคเปลี้ยครับเขาอ่อนแอจะต้านทานโรคและแมลงไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปครับ