เพื่อนๆปลูกผักบุ้งจีนเเบบใหนกันครับ ขอคำเเนะนำหน่อยครับอยากเก็บไว้เป็นความรู้#ศึกษาการเกษตรผสมผสาน

เพื่อนๆปลูกผักบุ้งจีนเเบบใหนกันครับ ขอคำเเนะนำหน่อยครับอยากเก็บไว้เป็นความรู้
#ศึกษาการเกษตรผสมผสาน

1 Like

งามดีครับ แสงน้อยไปไหม
การปลูกผักบุ้งบนพื้นดิน
เนื่องจากผักบุ้งเป็นพืชที่มีระบบรากตื้น และอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ในการเตรียมดินควรไถดะลึก 10-15 เซนติเมตรพอ และตากดินทิ้งไว้ 10-15 วัน จากนั้นทำการไถพรวนย่อยดิน และยกแปลงปลูกขนาดประมาณกว้าง 1.5-2 เมตร ยาว 10-15 เมตร โดยเว้นทางเดินไว้ประมาณ 50 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยคอกที่สลายตัวแล้วประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ คลุกเคล้าเพื่อปรับสภาพดินให้เป็นดินดี หากดินมีความเป็นกรดมากให้เติมปูนขาวลงไปเสริมเพื่อปรับสภาพดินอีกทางหนึ่ง

เมล็ดพันธุ์ ควรแช่น้ำอุ่น 4-6 ชั่วโมง เลือกเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ การปลูกผักบุ้งนิยมปลูกแบบหว่านกระจายทั่วแปลง บางครั้งอาจจะโรยเป็นแถว การปลูกแบบหว่านกระจายทั่วแปลงเหมาะสำหรับแปลงทุกรูปแบบ แต่การปลูกแบบโรยเป็นแถวเหมาะกับแปลงที่มีขนาดเล็ก หรือปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน หลังจากปลูกเสร็จให้รดน้ำด้วยฝักบัวรดน้ำแบบฝอยละเอียด หรือใช้สายยางติดฝักบัวรดน้ำทันที และให้ความชื้นแปลงปลูกทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง หลังจากหว่านเมล็ดประมาณ 2-3 วัน เมล็ดพันธุ์จะงอกเป็นต้นผักบุ้ง สำหรับจำนวนเมล็ดที่ต้องใช้หว่านประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่

นอกจากนี้เป็นผักที่ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนมาก ถ้าดินปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ หรือมีการใส่ปุ๋ยคอก ซึ่งตัวปุ๋ยคอกมีไนโตรเจนสูงอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่ม แต่ถ้าดินที่ปลูกไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากปุ๋ยคอกแล้วควรใส่ปุ๋ยทางใบที่มีไนโตรเจนสูงตาม เช่น ปุ๋ยยูเรีย ในอัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทำการหว่านปุ๋ยให้ทั่วทั้งแปลงก่อนปลูก

และหลังจากปลูกได้ 7-10 วัน ในครั้งที่สองนั้นจะต้องรดน้ำทันที อย่าให้ปุ๋ยเกาะอยู่ตามซอกใบ เพราะจะทำให้ใบไหม้ได้ และควรกำจัดวัชพืชออกจากแปลงอยู่เสมอ ประมาณ 7-10 วันต่อครั้ง
20-25วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว

1 Like