อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับเกิดจากอะไรครับ

อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับเกิดจากอะไรครับ

3 Likes

ภาพที่ ๑. เส้นขาวๆบนใบ เป็นรอยเส้นทางการทำลายของหนอนขอนใบ
ภาพอื่นๆ เป็นอาการเสียหายที่ดคนต้น เนื่องจากเชื้อรา เนื่องจากภาพไม่ชัดจึงมีคำถาม
๑. มีเส้นใยหรือไม่
๒. มีเม็ดขยายพันธุ์กลมๆเล็กๆขนาดเม็ดผักกาดหรือไม่

แต่ก่อนอื่นหาปูนขาวหว่านทุกต้นที่พบอาการโคนเน่าและต้นเหี่ยว (ไม่ต้องรดน้ำ) ต้นอื่นๆรดด้วนน้ำปูนใสแทนน้ำ