สวัสดีค่ะดิฉันสมาชิกใหม่ยากไปอบรมเกี่ยวกับการปลูกพืชผสมผสานที่ใหนค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันสมาชิกใหม่ยากไปอบรมเกี่ยวกับการปลูกพืชผสมผสานที่ใหนค่ะ

1 Like

ยินดีต้อนรับครับ ปัจจุบันไม่ค่อยมีการอบรม แนะนำให้ดูงานใกล้พื้นที่เช่น แหล่งเรียนรู้ ฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรกรปราดเปรื่อง ศพก สอบถามี่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือเกษตรตำบลก็ได้ครับ