กินใบมะพร้าวหมดเลยหนอนอะไรครับ แก้อย่างไรดี

กินใบมะพร้าวหมดเลยหนอนอะไรครับ แก้อย่างไรดี

แมลงตัวนี้ถ้ามะพร้าว
ไม่มาก ตอนเช้าๆมันจะกีนอยู่ใต้ใบเก็บทำลายได้เลย มันชอบกีนตอนมะพร้าวต้นเล็กๆ

หนอนผีเสื้อ ถ้าไม่มากก็เก็บไปทำลาย

ต้องดูว่ามียาตัวไหนที่ใช้อยู่อ่ะคับ