ขอวิธีทำให้มะม่วงที่ออกช่อแล้วติดลูกเยอะ ๆ หน่อยครับ

ขอวิธีทำให้มะม่วงที่ออกช่อแล้วติดลูกเยอะ ๆ หน่อยครับ

3 Likes

อาหารกำจัดแมลงป้องกันเชื้อรา

การที่จะให้มะม่วงออกช่อติดลูกเยอะนั้นต้องเตรียมพร้อมต้นดีมาก่อนดังนี้

รั่งออกดอกไม่ติดลูกต้องทำอย่าไร

**1.ช่วงบำรุงต้น
1.1ตัดแต่งกิ่ง
1.2ใส่ปุ่ยคอกเก่า 15-20 กิโลกรัม/ต้น
**1.3ปุ๋ยเคมียังแนะนำ 17-17-17+15-0-0+26.5 CaO (2/1)หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
2.ก่อนออกดอกปลายฝนควรให้ปุ๋ย 8-24-24 เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสีหรือให้ฉีดพ่น 10-52-17 เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี 2-3 ครั้งช่วงดอกตูมก่อนบาน 10-15 วัน ช่วยให้การพัฒนาดอกและเกสรที่สมบูรณ์ แข็งแรงผสมติดดี
3.หลังปุ่ยละลายหมดแล้วงดน้ำรอการออกดอก
4.อาจเปิดตาดอกโดยฉีดพ่นด้วยสารสาหร่ายสกัด 40- 80 มิลลิลิตร และปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 500 มิลลิกรัมในน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้ออกดอกมากขึ้น
5…หลังติดผลให้ใช้ปุ๋ย 17-17-17หรือ 16-16-16+150-0+26.5 CaO(2/1)หรือ 25-7-7เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
6.พัฒนาคุณภาพเนื้อและรสชาติ ด้วย 13-13-21 หรือ 12-12-17+2Mg+แคลเซี่ยม-โบรอน สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
7.การให้น้ำสม่ำเสมอ