มังคุดอยู่ในช่วงดอกตูมครว ใช่ปุ๋ยสรูตไหนดีครับ

มังคุดอยู่ในช่วงดอกตูมครว
ใช่ปุ๋ยสรูตไหนดีครับ

1 Like

คิดไม่ออกบอก เสมอ

8-24-24 กับพ่นธาตุรองธาตุเสริมเพิ่มครับ

ช่วงนี้หากต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ อาจเสริม 10-52-17เสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสีเพื่อให้ดอกแข็งแรง สมบูรณ์ผสมติดดีควรฉีดก่อนดอกบาน 7 วันนะครับ

เพื่อส่งเสริมการออกดอก (ช่วงปลายฝน)

ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 ในปริมาณ 2 ถึง 3 กิโลกรัมต่อต้น ที่สำคัญการควบคุมปริมาณที่เหมาะสมครับ