รบกวนหน่อยคับ ปุ๋ยไฮโดโปรนความ ต่างจากปุ๋ยทั่วไปอย่างไรคับ ขอภาษาเกษตรกรนะคับผมไม่รุ้จริงจริงอยากศึกษา

รบกวนหน่อยคับ ปุ๋ยไฮโดโปรนความ ต่างจากปุ๋ยทั่วไปอย่างไรคับ ขอภาษาเกษตรกรนะคับ
ผมไม่รุ้จริงจริงอยากศึกษา

ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ เป็นสูตรเฉพาะ ที่มีการผสมเป็นสารละลายมาแล้ว ที่เรียกว่า AและB ซึ่งจะไม่บอกว่ามีธาตุอาหารใดบ้าง มีการผสมหลายขั้นตอน เขามีสอนเหมือนกัน แต่นำมาทำเองอาจไม่ค้ม เพราะการใช้แต่ละครั้ง ใช้ปริมาณน้อย ซื้อดีกว่า ส่วนปุ๋ยทั่วไปเราจะทราบว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างครับ

1 Like