หนูกวนข้าวมากค่ะจะทำยังงัย

หนูกวนข้าวมากค่ะจะทำยังงัย

1 Like

ถ้าเป็นไปได้ ปีหน้าลดขนาดของคันนาให้เล็กลงน้อยกว่า 30 เซนติเมตร เพื่อลดที่อยู่อาศัยของหนู

ถ้าต้องใช้สารเคมีจริงๆลอง ซิงค์ฟอสไฟด์ โฟลคูมาเฟน โบรไดฟาคูม หรือ โบรมาดิโอโลนดูค่ะ

ทำคันนาให้สะอาดอยู่เสมอครับ

1.อนุรักษ์ตัวห้ำที่กินหนู เช่น นกแสก งู
2.วิธีกล ใช้กรงกับดักใส่เหยื่อล่อ
3.การปลูกข้าวนาดำ การทำลายของหนูจะลดลงน้อยกว่านาหว่านน้ำตม
4.การใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของกำมะถันจะมีกลิ่นเหม็นไล่หนูได้ เช่น เฟนโทเอต โอเมโทเอต ไดเมโทเอต มาลาไทออน อะซีเฟต
5.การใช้ยาเบื่อหนู มีหลายชนิด(อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง)

ใช้เหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนู วางในรูหรือทางเดินหนู ลองถามที่ร้านค้าดูครับ

ใช้กรงดักเลย วางกระจายรอบๆคันนา