อยากรู้วิธีปลูกผักหวานป่า(ลองปลูกตามที่เขาสอนแล้วแต่ไม่ลอดค่ะ)และอยากแหล่งเพาะพันธุ์ผักหวานป่าด้วยค่ะ

อยากรู้วิธีปลูกผักหวานป่า(ลองปลูกตามที่เขาสอนแล้วแต่ไม่ลอดค่ะ)และอยากแหล่งเพาะพันธุ์ผักหวานป่าด้วยค่ะ

ปลูกผักหวานป่า
1นำดินส่งวิเคราะห์
2.ไถดะผาน3
3.ไถผาน7พรวนตากดิน 7-15 วันพร้อมปรับปรุงดินโดยใส่ปูนมาร์ล ตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยคอกเก่า 2.0 ตัน/ไร่+15-15-15อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ ตั้งแปลงสูง 30 เซนติเมตร หลังแปลงกว้าง 250 เซนติเมตรช่องว่างระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร
4.กำหนดระยะปลูกระยะปลูก100X200 เซนติเมตร (ระหว่างต้น 100 เซนติเมตร ระหว่างแถว 200เซนติเมตร)ปลูก 2 แถว/แปลง
5.การปลูก ด้วยกิ่งตัดชำ หรือกล้าเพาะเมล็ด ขุุดหลุมกว้าง50 เซนติเมตร ยาว50 เซนติเมตร ลึก50 เซนติเมตรโดยประมาณ ปลูกกล้าเพาะเม็ด หลุมละ 3 ต้น
6.การบำรุงต้นหลังย้ายปลูก 30 วันใส่ 15-15-15 +15-0-0 (2:1)อัตรา30 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 25-7-7โรยข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ–
7.ให้น้ำสม่ำเสมอ ด้วยแบบน้ำหยด หรือหัวเหวี่ยง
8.พลางแสงและปลูกไม้ร่มเงา เช่น กล้วยหอม แค
9.กำจัดวัชพืช สม่ำเสมอโดยวิธีกล ดอน ดาย ถาก
10. สงสัยเข้าไปค้นหาที่กลุ่มผักหวานป่า อ.บ้านหมอ สระบุรี
แหล่งเพิ่มเติมลองโพสต์ถามใน

ข้อมูลข้างบนอาจารย์มนูให้ไว้ครับ

เพาะแบบนี้ครับ

ติดขัดตรงใหนค่อยถ้าได้ครับ

ไม่ต้องซื้อเป็นต้นให้เปลื่องเงินเปล่าครับ ต้นละ20บาท 10ต้น = 200 บาท
ซื้อเมล็ด 210 บาท รวมส่ง ได้ 220 เมล็ด งอกแน่นอน 190+ ต้น คุ้มค่ากว่าครับ
แต่ถ้ามีทุนแยอะก็ไม่ว่ากัน กิ่งตอนลงถุงดำราคา 300-600 บาท ต่อต้น ครับ ตามตลาด

ต้นทุนราคาถูก