ใบพริกเป็นแบบนี้ไม่มีเพลี้ยลงไม่มีแมลงกัดเกิดจากสาเหตุใดครับ

ใบพริกเป็นแบบนี้ไม่มีเพลี้ยลงไม่มีแมลงกัดเกิดจากสาเหตุใดครับ

ได้รับฮอร์โมนมากเกินไป เช่นใช้ถังที่พ่นสารกำวัชพืชมาพ่นอื่นๆโดยล้างไม่สะอาด หรือ ใช้ฮอร์โมนสำหรับพืชเข้มข้นเกินไป หรือแมักระทั่งการใช้น้ำหมักบางชนิดเข้มข้นเกินไป

1 Like

อาการใบพริกหงิกงองุ้มลงจะเกิดจากไรขาวพริก ต้องส่องดูด้วยแว่นขยาย 10เท่า หงายใบส่องดูกลางแดด ถ้ามีจุดใสๆเคลื่อนที่ได้ จะเป็นไรขาวพริก เบื้องต้นตัดยอดไปทำลายนอกแปลง แล้วค่อยพ่นสารกำจัด

1 Like