แคลมเซียมโบรอน ควรฉีดตอนไหนครับ ใช้กับเงาะ ตอนนี้เงาะกำลังออกดอก

แคลมเซียมโบรอน ควรฉีดตอนไหนครับ ใช้กับเงาะ ตอนนี้เงาะกำลังออกดอก

2 Likes

ควรมีแคลเซียม โบรอน และสังกะสีฉีดพ่นระยะดอกเริ่มมา เนื่องจากทั้งสามธาตุไม่เคลื่อนย้ายและเคลื่อนย้ายยาก จึงควรฉีดพ่น 3-4 ครั้ง จนถึงระยะก่อนดอกบานก็หยุดฉีดในระยะนี้โดยเด็ดขาดครับ
ทั้งสามธาตุจะช่วยบำรุงดอกเงาะ ให้สมบูรณ์ แข็งแรง

เมื่อผ่านระยะดอกบานมา เงาะผสมเกสรเรียบร้อย ระยะลูกเล็กทั้งสามธาตุจะมีบทบาทสำคัญอีกครั้ง การแบ่งเซลล์ของเปลือกเงาะต้องใช้แคลเซียม เปลือกยืดหยุ่นต้องใช้โบรอน ทั้งสองธาตุจะช่วยลดปัญหาเปลือกแตกได้อย่างดี ส่วนสังกะสีจะช่วยขยายเซลล์ทำให้ผลเงาะโตไว การฉีดพ่นต้องฉีดพ่น 3-4 ครั้ง ในระยะผลเงาะขยาย

เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยทางดิน จึงได้ผลเงาะที่มีคุณภาพครับ

2 Likes