อยากทราบว่าการปลูกผักชี ต้องใส่ปุ๋ยอะไร ใส่ตอนอายุกี่วันบ้างและฉีดพ่นด้วยอะไรบ้างถึงจะทำให้ได้ผลิตดีเป็นที่ต้องการของตลา

อยากทราบว่าการปลูกผักชี ต้องใส่ปุ๋ยอะไร ใส่ตอนอายุกี่วันบ้างและฉีดพ่นด้วยอะไรบ้างถึงจะทำให้ได้ผลิตดีเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ มือใหม่ค่ะ ทำครั้งแรกยังไม่ค่อยเข้าใจ ความต้องการสารอาหารของผักกินใบ สีมันเลยไม่ค่อยเขียวเข้มค่ะ

1 Like

ข้อมูลอาจารย์มนูครับ ทดลองดูการปลูกผักชี
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 2.0-3.0 ตัน/ไร่
ทำเนินหลังเต่า กว้าง 1.50 เมตรสูง 30 เซนติเมตร
4.การเตรียมพันธ์ุ/การปลูก เอาเมล็ดผักชีมาบดด้วยขวดกลิ้งให้เมล็ดแตกออกเป็น 2 ซีกแล้วนำไปแช่น้ำ 2-3 ชั่วโมงแล้วนำมาผึ่งลมให้ผิวแห้ง แล้วคลุกเคล้ากับทรายหรือขี้เถ้าแกลบที่ให้น้ำให้ชื้น จนเมล็ดงอกจึงนำไปปลูกลงแปลงที่รดน้ำแล้วทั่วทั้งแปลงโดยโรยบนแปลงที่ตีแถวร่องแนวเล็กๆ แต่ละแถวห่างกัน 20-30 เซนติเมตรหลังโรยเมล็ดเสร็จให้กลบด้วยดินละเอียดบางๆแล้วคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ รดน้ำให้ชุ่มโดยช่วงแรกรดน้ำ ทุกวันๆละ 2ครั้ง เช้า-เย็น ผักชีต้องการน้ำมากแต่ไม่ชอบแฉะ
5. การถอนแยก หลังผักชีอายุ7-10วันให้ถอนแยกเหลือเป็นต้นเดี่ยวๆ ระยะห่างกัน 10 เซนติเมตร
6การให้ปุ๋ย
6.1ครั้งที่1. เมื่อต้นผักชีอายุ 7-10 วัน ให้รดรดโคนด้วย 21-0-0 อัตรา 15-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
6.2ครั้งที่2. เมื่อต้นผักชีอายุ15-20 วันหลังหว่าน ให้ปุ๋ย16-16-16+15-0-0+26.5CaO(2/1)หรือ27-0-0 อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ไร่เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
6.3ครั้งที่3. เมื่อต้นผักชีอายุ30 วันหลังหว่าน ให้ปุ๋ย16-16-16+15-0-0+26.5CaO(2/1)อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ช่วยให้ต้นใหญ่ใบเขียวเข้ม กลิ่นฉุน
9. โรคและแมลงสำคัญ
9.1โรค เน่าที่ใบและโคนต้น ต้องยกร่องให้สูงระบายน้ำดี
9.2แมลงได้แก่ เพลี้ยต่างๆ
10.การเก็บเกี่ยว หลังปลูก ประมาณ 30-45วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

1 Like

ขอบคุณค่ะ