เชอรี่ปลูกในกระถางได้ไหม

เชอรี่ปลูกในกระถางได้ไหม

1 Like

ได้ถ้าเป็นบาร์บาโด๊ท เชอรี่นะครับ ส่วน เชอรี่แท้ไม่ได้เพราะมันเป็นไม้ผลขนาดใหญ่ครับ