ใบลิ้นจี่เป็นเกิดจากอะไรคับ

ใบลิ้นจี่เป็นเกิดจากอะไรคับ

1 Like

เหมือนขาดธาตุอาหารมาก่อนจนไหม้ ได้ให้ปุ๋ยอะไรบ้างครับ

1 Like