ใส่ปุ๋ยตัวไหนใบแห้งกล้ายุบ

ใส่ปุ๋ยตัวไหนใบแห้งกล้ายุบ https://stream.mux.com/HjasSejJdhKyADvlGg4ihm00I01j7ctFB9i8a001Cafrls.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/2g6q3y617h.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=OG00vcLFaZBWCgICMRNC71DUVgwuWEnLjcOvDrqptSqY

เน็ตไม่ค่อยดีไม่เห็นวิดีโอ โพสรูปได้มั้ยครับ

ปรึกษามีวิธีแก้ไขใบกระท่อมก้านแดงใบเขียว เหลืองอาการติดโรคแนะนำด้วยค่ะ

ใบเขียวเหลืองกล้ายุบค่ะแนะนำด้วยค่ะ

กล้าไม้มีปัญหาเนื่องจากใส่ปุ๋ยมากไป หรือ ใส่ชิดโคนเกินไป

หลังจากนี้ เมื่อต้นมีอาการดีขึ้น ครั้งถัดไปปรับอัตราใส่ใหม่ครับ ใส่ให้น้อยลง ร่วมกับ ใส่ปุ๋ย ให้อยู่บริเวณขอบ ๆ ถุง การใส่น้อย แต่ใส่บ่อย จะลดปัญหานี้ได้

2 Likes