ใบมะเขือพวงไม่ทราบว่าเป็นอะไร

ใบมะเขือพวงไม่ทราบว่าเป็นอะไร

ใบยอดหงิกงอ เกิดจากละอองยาฆ่าหญ้าปลิวมาสัมผัส ถ้าในแปลงไม่ได้พ่นยาฆ่าหญ้า อาจลมพัดมาจากแปลงอ้อย ข้าว หรือข้าวโพด

ขอบคุณค่ะ