ส้มโอ.ดอกกำลังบาน มีไรแมลงตัวดำๆ เล็กๆ ไต่เต็มไปหมด ไม่แน่ใจว่าคือ ไรแดงรึเปล่าครับ และควรกำจัดอย่างไร ขอคำชี้แนะด้วยครั

ส้มโอ.ดอกกำลังบาน มีไรแมลงตัวดำๆ เล็กๆ ไต่เต็มไปหมด ไม่แน่ใจว่าคือ ไรแดงรึเปล่าครับ และควรกำจัดอย่างไร ขอคำชี้แนะด้วยครับ

1 Like

ตามภาพคือเพลี้ยไฟ ระบาดรุนแรง ช่วงดอกบาน เลือกใช้สารที่ไม่มีน้ำมันเป็นตัวทำละลาย เช่น SL SC SP SG WG ห้ามพ่นสารสูตรน้ำมัน EC EW OD

1 Like

เพลี้ยไฟดื้อยาสุดๆการจัดการเพลี้ยไฟควรใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย แต่ควรเป็นขยายเอง ไม่ควรไปซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อไม่พอ
3.ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
-กลุ่ม1คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด(กลุ่มนี้เพลี้ยไฟดื้อยามาก)
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม(ดีที่สุดกับเพลี้ยไฟ)
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อยา โดยพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้2-3ครั้ง แต่ไม่เกิน15วัน

3 Likes

ตัวแม่เป็นตัวลักษณะไหนครับ และปกติจะวางไข่ช่วงไหนครับ

ตัวแม่สีดำเข้ม ส่วนตัวอ่อนจะไสวางไข่ได้ช่วงแตกใบอ่อน ดอก ดอกบาน ติดผล

ผมใช้ ฟิโหรนิล 30 ซีซี/20ลิตร ช่วงเย็น…ฉีดพ่นจนโชก เช้ามายังไม่ตายวิ่งกันเหมือนเดิมเลยครับ…ผมควรทำต่อดีครับ