ตัวแบบนี้ในพริกมีวิธีแก้อย่างไรครับ

ตัวแบบนี้ในพริกมีวิธีแก้อย่างไรครับ

1 Like

ภาพแรกไรขาวพริก ภาพที่ 2เพลี้ยไฟ ภาพที่ 3เพลี้ยแป้ง อาการหนักสุดคือไรขาวพริกที่ต้องกำจัดเร่งด่วน เบื้องต้นตัดยอดไปเผาทำลายให้แตกใหม่ และพ่นสารกำจัดไรขาว สารกลุ่ม 1 2 6 15 และ23 กำจัดได้ทั้งไรขาวและเพลี้ยไฟ

ไรขาวพริกการทำลายในพริกใบจะหงิกงองุ้มลง ปัจจุบันจะดื้อยาเร็วมาก เพราะ7วันก็ออกลูกแล้ว ดังนั้นควรมียา 3-4กลุ่มใช้หมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกลุ่มกัน สารที่มีประสิทธิภาพกับไรขาวพริก
ก. กลุ่มยาพื้นที่ใช้กำจัดแมลงแต่จะควบคุมปริมาณไรขาวได้
-กลุ่ม1 อีไทออน ไดคลอร์วอส ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่
ข. กลุ่มที่ใช้กำจัดไรแดงแต่ใช้กำจัดไรขาวได้ด้วย ได้แก่
-กลุ่ม12 เฟนบูทาตินออกไซด์ โพรพาไกต์ เตตระไดฟอน
-กลุ่ม19 อามีทราซ
-กลุ่ม21 ไพริดาเบน เฟนไพรอคซิเมต ทีบูเฟนไพแรด ฟีนาซาควิน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน
-กลุ่มอื่นๆ ไวท์ออย ปิโตรเลียมออย กำมะถัน(ซัลเฟอร์)
หมายเหตุ ในฉลากยากำจัดแมลงมีหมายเลขกลุ่มกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว สารที่ใช้กำจัดไรแดงในกลุ่ม 10, 20 และ 25 ไม่มีประสิทธิภาพกำจัดไรขาว

ขอขอบคุณที่ให้คาวมรู้ครับ