มีวิธีล่อผึ้งอย่างไรบ้างเผื่อให้มาผสมเกสร

มีวิธีล่อผึ้งอย่างไรบ้างเผื่อให้มาผสมเกสร

1 Like

ถ้าสวนสมบูรณ์ผึ้งจะมาเองครับ อาจจะปลูกดอกไม้หรือต้นไม้ที่ออกดอกสลับฤดูกัน ให้ผึ้งมีอาหารกินเรื่อยๆก็ดีครับ แล้วก็ยังปลูกพวกสมุนไพรผึ้งก็ชอบครับ

ต้องใช้วิธีให้คนเลี้ยงผึ้ง ยกรังผึ้ง หรือชันโรง มาตั้งเลยครับ ลองสอบถามเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านดูนะครับ

ที่ไร่มีครับแต่มีน้อย ชันโรงก็เจอหนาวไม่ค่อยออกจากรัง

มีชันโรงครับ แต่ไม่ค่อยออกจากรังเจอหนาว ผึ้งก็มีน้อย